TwinLock

0฿

รายละเอียดสินค้า

TwinLock ความยาว 200 mmL.

 

คุณสมบัติ

· สิทธิบัตรกลไกการล็อคสองชั้น

· ขากรรไกรล็อคอะซีทัล

· ห่วงแบบตายตัว

Clear

Description

รายละเอียดสินค้า

TwinLock ความยาว 200 mmL.

 

คุณสมบัติ

· สิทธิบัตรกลไกการล็อคสองชั้น

· ขากรรไกรล็อคอะซีทัล

· ห่วงแบบตายตัว

Additional information

TwinLock

ขาว, น้ำตาล, น้ำเงิน, เขียว, เหลือง, แดง