ClickLock

0฿

รายละเอียดสินค้า

ClickLock โพลีคาร์บอเนต สีใส มีรูทั้งสองด้าน

ClickLock โพลีคาร์บอเนต สีขุ่น มีรูทั้งสองด้าน

 

คุณสมบัติ

· โพลีคาร์บอเนตในตัว พร้อมชุดลูกศรล็อค 2 ชุด

· เลือกความยาวลวดได้ที่ 150 mmL ขึ้นไป

Clear

Description

รายละเอียดสินค้า

ClickLock โพลีคาร์บอเนต สีใส มีรูทั้งสองด้าน

ClickLock โพลีคาร์บอเนต สีขุ่น มีรูทั้งสองด้าน

 

คุณสมบัติ

· โพลีคาร์บอเนตในตัว พร้อมชุดลูกศรล็อค 2 ชุด

· เลือกความยาวลวดได้ที่ 150 mmL ขึ้นไป

Additional information

ClickLock

ขาว, น้ำตาล, น้ำเงิน, เขียว, เหลือง, แดง