วิธีการใช้ซีล

จุดประสงค์

จุดประสงค์ของการใช้ซีล คือ การบ่งชี้แสดงให้เห็นถึงการป้องกันการลักลอบเปืดซีลหรือปลดล็อค โดยมิได้รับอนุญาต ซึ่งซีลถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่สามารถใช้ป้องกันเรื่องความปลอดภัย โดยจะต้องมีระบบและวิธีการใช้รวมทั้งการควบคุมที่ถูกต้องซึ่งก็จะนำพาซึ่งผลตามจุดประสงค์ที่ต้องการ ซีลทุกตัว เมื่อใช้งานแล้ว ควรทำลายโดยการตัด บดละเอียด และนำออกจากพื้นที่ เพื่อกันการนำไป ตัดต่อ แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ ดังนั้น บทความต่อไปนี้ จัดทำขึ้นเพื่อช่วยผู้ใช้ซีลได้ทราบถึงวิธีการใช้งานที่ถูกต้องรวมทั้งการป้องกันอย่างถูกวิธี

 

วิธีการสั่งซื้อ และการเก็บรักษา

 

1. การสั่งซื้อ

1.1 สินค้าซีลทุกตัวควรมีชื่อย่อ หรือโลโก้ของบริษัท รวมทั้งเลขซีรีย์กำกับไว้ที่ซีลทุกตัว
1.2 แต่ละแผนกที่มีการใช้งานควรมีการแบ่งแยกซีลอย่างชัดเจน โดยแบ่งอักษรย่อ สีของซีล หรือเลขซีรี่ย์กำกับอย่างชัดเจน

2. การเก็บรักษา
ซีลทุกตัวควรมีสถานที่เก็บอย่างมิดชิดและอยู่ในสถานที่ๆ สามารถควบคุมอุณหภูมิได้

 

วิธีใช้งาน สำหรับซีลล็อคตู้คอนเทนเนอร์

 

1. ตรวจอุปกรณ์ประตู และที่ล็อคประตู เพื่อความแน่ใจว่าอุปกรณ์บริเวณประตูจะไม่มีการเลื่อน จนกว่าซีลจะเปิด
2. สินค้าแต่ละชนิดควรแยกโดยซีลที่มีรหัส หรือเป็นสีต่างๆ กัน
3. ตู้คอนเทนเนอร์เปล่าๆ ควรใช้ซีลอีกชนิดหนึ่งปิดประตู เพื่อป้องกันคนขับใช้บรรทุกนอกเหนือ จากคำสั่ง
4. เปลี่ยนสีของซีลตามระยะเวลาเพื่อกำหนดการใช้ และสับเปลี่ยนเป็นเวลาเพื่อป้องกัน และควบคุม การปฏิบัติงาน

 

การใช้ซีลที่มีคุณสมบัติให้ความปลอดภัยสูง

 

ซีลโลหะธรรมดา หรือซีลพลาสติก อาจจะใช้ไม่ได้ผลเสมอไป หรือตลอดระยะเวลาการขนส่ง เนื่องจากอาจมีปฏิกิริยากับลม ดิน น้ำ หรืออากาศ จนทำให้ตัวซีลขาดได้ ดังนั้นจะมีซีลอีกชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติให้ความปลอดภัยสูง โดยมีข้อจำกัดและข้อแนะนำในการใช้ ดังนี้คือ

1. ใช้ในการขนส่งที่ต้องการความปลอดภัยสูง
2. ใช้ขนส่งระหว่างประเทศ
3. การขนส่ง หรือ การเก็บรักษาไว้ในบริเวณที่มีอาชญากรรมสูง
4. จำเป็นต้องใช้เครื่องมือตัด จึงจะสามารถเปิดซีลออกได้
5. คนขับรถจะไม่อนุญาติให้มีเครื่องมือเหล่านี้ นอกจากจะได้รับอนุญาติ