เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอ็ม.ที.เอส.ซัพพลาย (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้มีประสบการณ์ เรื่องซีลพลาสติก (Security Seals Products) โดยจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ ซีลพลาสติก ซีลเหล็กทุกชนิด รวมทั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย (Safety Equipment) ที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี

เราเชี่ยวชาญ และชำนาญทางด้านซีลพลาสติก, ซีลเหล็กทุกประเภท ทำให้เราพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบโจทย์การใช้งานที่ถูกต้องและได้ประโยชน์สูงสุด

 

สินค้าทุกชิ้นได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ มาตรฐาน ISO 9001 : 2008 และ ISO 17712 : 2013 รวมทั้งมีบริการการพิมพ์โลโก้ อักษรย่อและเลขซีรี่ย์บนซีลทุกชนิด

เราเชี่ยวชาญ และชำนาญทางด้านอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยทุกชนิด สินค้าอุปกรณ์เซฟตี้ มีมาตรฐานความปลอดภัยทั้งในและต่างประเทศ อาทิเช่น อุปกรณ์ PPE เช่น หมวกเซฟตี้ ถุงมือเซฟตี้ แว่นตาเซฟตี้ทุกตัวมีมาตรฐานความปลอดภัย